Wat zegt de APK regelgeving over gordels?

Zoals u allen weet zijn gordels erg belangrijk voor de persoonlijke veiligheid van de bestuurder en de passagiers. De APK-regelgeving heeft hier dan natuurlijk ook het een en ander over te vertellen. Voor oldtimer liefhebbers is van belang dat zij ook weten welke regels voor hun auto gelden.

Alle personenauto’s die van voor 1 januari 1971 zijn hoeven geen gordels te hebben. Vanaf die datum moeten er in ieder geval voorin gordels aanwezig zijn. Bij bedrijfsauto’s geldt deze eis pas vanaf 31 december 1989.

Vanaf 31 december 1989 is er nog meer veranderd en moeten bij personenauto’s alle zitplaatsen zijn voorzien van gordels. Er wordt echter pas vanaf 30 september 2000 geëist dat de gordels zijn voorzien van een goedkeurmerk.

Indien er een oprolmechanisme aanwezig is, moet deze goed functioneren. Indien we er met een ruk aan trekken moet de gordel blokkeren en bij het aandoen van de gordel moet hij aanliggen Er wordt echter nergens een type gordel verplicht gesteld! Dat betekent dat niet perse de standaard driepuntsgordel gebruikt hoeft te worden, een twee- of vierpuntsgordel mag dus ook!

Een gordel mag geen beschadigingen vertonen die de sterkte in gevaar brengt. Daar elke beschadiging de sterkte in gevaar brengt, mag er in feite geen enkele beschadiging aan de gordel zijn. Alleen het licht pluizen langs de randen door veelvuldig gebruik wordt niet gezien als een beschadiging. Dat betekent dus dat als een gordel een keer flink tussen de deur zit, deze gordel kan worden afgekeurd.

Indien uw gordelspanner ooit in werking is getreden (bij een ongeluk), dient deze eigenlijk vervangen te worden. Wanneer dit niet is gebeurd, wordt het een ‘reparatie advies’, echter geen afkeur.

Wel kan ik nog als tip meegeven dat veel gordels met een klein schaartje en een aansteker op te knappen zijn. Daarmee kun je in ieder geval het pluizen van de zijkanten aanpakken. Indien we na deze behandeling geen beschadigingen meer zien kan de gordel toch goedgekeurd worden.